MEN - reforma oświaty 2016/2017

MEN - reforma oświaty

2016/2017

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi reformy oświaty informujemy, że możecie Państwo szukać  odpowiedzi na podanych poniżej stronach:
 
Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
 
Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/