DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

28 maj 2018

W roku szkolnym 2021/22 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:


14 PAŹDZIERNIKA - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla chętnych


12 LISTOPADA (pt.) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla chętnych


7 STYCZNIA (pt.) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla chętnych


2 MAJA (pn.) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla chętnych


24-26 MAJA (egzamin ósmoklasisty) - zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów klas I-VII


17 CZERWCA (pt.) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla chętnych