INFORMACJE O PROJEKCIE

08 listopad 2021


Organizatorem programu Polsko - Ukraińska Rada Młodzieży  jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym celem programu jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych, polsko-ukraińskich działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

“When youth meets heritage” / “Gdy młodzież spotyka dziedzictwo” to już drugi projekt zrealizowany w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży przez Gródkowską szkołę z tym samym partnerem - ukraińskim Liceum im. Tarasa Szewczenko z Holowańska. Nie mogło być inaczej, gdyż trudno o lepszą komunikację i pomoc we współtworzeniu projektu niż ekipa z ukraińskiej szkoły, a także organizacje partnerskie : Stowarzyszenie Edukatorów Kulturalych O WILKU MOWA oraz Baba Jelka. 

W odróżnieniu od poprzedniego projektu realizowanego online , tym razem mieliśmy możliwość  spotkania się osobiście i spędzenia wspólnego tygodnia razem w Polsce . Tematyka projektu jest kontynuacją i rozwinięciem poprzedniego –poznawanie dziedzictwa kulturowego swojego i kraju partnera, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji, a także umiejętność komunikacji w językach obcych. Skupiliśmy się na odkrywaniu rzemiosł oraz praktycznej umiejętności tworzenia w oparciu o dawne techniki i wzornictwo ludowe.  

W dniach 22-27 września  grupa 20 uczniów i uczennic z Polski i Ukrainy razem mieszkała  w schronisku młodzieżowym w Sławkowie , co niewątpliwie stworzyło okazję do większej integracji i poznania się ,a także dobrej zabawy. Międzynarodowe zespoły przygotowywały dla siebie śniadania i kolacje, brały udział w zajęciach integracyjnych i ewaluacyjnych , spędzali wieczory przy ognisku ,tańczyli i grali w gry zespołowe . Dnie wypełnione były przez wyjazdy oraz warsztaty rzemieślnicze . Młodzież odwiedziła Skansen w Chorzowie  ,gdzie oprócz poznania charakterystyki i specyfiki tradycyjnej zabudowy drewnianej na Górnym Śląsku , odbył się plener fotograficzny. Na podstawie zrobionych fotografii uczestnicy zrobili na warsztatach ceramicznych modele wybranych budowli z gliny , które można oglądać na wystawach promujących projekt oraz w wydrukowanej publikacji.  Wyjazd do Krakowa , oprócz zwiedzenia tego niezwykłego miasta, był pretekstem do odwiedzenia Muzeum Etnograficzne ,gdzie na warsztatach muzealnych uczestnicy projektu mogli poznać specyfikę ikonografii oraz  wzornictwa  występującego na tradycyjnych strojach ludowych. Motywy sztuki ludowej , zwłaszcza tradycyjnych haftów , stały się inspiracją do stworzenia wzorów na naczyniach ceramicznych podszkliwnymi farbami majolikowymi . Obecnie w ramach upowszechniania projektu, takie warsztaty są przeprowadzane w okolicznych szkołach oraz instytucjach kultury.  Oprócz tego odwiedziliśmy Sławków. To stare średniowieczne miasto z pomocą lokalnego przewodnika  ukazało nam swoją  bogatą przeszłość i piękno starej architektury  oraz uświadomiło , jakie niezwykłe miejsca czekają na nasze odkrycie  w naszym regionie.  Harmonogram projektu pozwolił tez na integrację z rodzinami polskich uczestników - niedzielę spędzili wspólnie z nimi. Były wypady w góry, parki rozrywki, atrakcje turystyczne regionu i niedzielne wielopokoleniowe obiady.  Ostatni dzień był zorganizowany w szkole w Gródkowie. Uczniowie mieli okazję uczestnictwa w lekcji języka polskiego i ukraińskiego, a także  brali udział w grze terenowej z wykorzystaniem aplikacji Actionbound w terenie otaczającym szkołę . Odbyło się podsumowanie projektu tzw. Firewell party , gdzie obie grupy mogły spróbować słodkich przysmaków z obydwu krajów, otrzymały pożegnalne upominki oraz dyplomy uczestnictwa. 

Projekt Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży został sfinansowany z funduszy Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

AA+A-