BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY- SPOTKANIE Z POLICJĄ.

25 wrzesień 2022
23 września 2022 r. w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" odbyło się w naszej szkole spotkanie przedszkolaków i uczniów klas I-III z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, którzy zorganizowali zajęcia teoretyczno-praktyczne związane z bezpieczną drogą do szkoły.
Panie policjantki rozmawiały z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o tym, jak prawidłowo zachować się przed przejściem dla pieszych, zanim wejdziemy na pasy. Podkreśliły ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy nasza widoczność przy szybko zapadającym zmroku jest znacznie mniejsza. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej nadszedł czas na ćwiczenia praktyczne. Uczniowie poruszali się po przygotowanym pasie jezdni przestrzegając widocznych znaków drogowych oraz ćwiczyli umiejętność prawidłowego przejeżdżania przez skrzyżowania i przechodzenia przez jezdnię.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a uczniowie chętnie angażowali się w wykonywanie przygotowanych dla nich zadań.