,,(NIE)ZWYKŁA MATEMATYKA"

03 październik 2022

Nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,(Nie)zwykła matematyka".
Celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
Realizując zadania projektowe uczniowie będą mogli zobaczyć związek matematyki z życiem codziennym oraz ćwiczyć sprawność rachunkową, kreatywność, współpracę w grupie, wyobraźnię geometryczną czy myślenie logiczne. Projekt będzie realizowany w klasach IV , VI, VII i VIIIa i VIIIb.