ORZEŁ MATEMATYCZNY

20 październik 2021

19 października19 uczniów naszej szkoły z klasy II, III, VII i VIII po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Matematyczny” stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych.
Konkurs przeprowadzony został w następujących kategoriach wiekowych: klasa 2 - 3 oraz klasa 7-8.
Celem konkursu jest popularyzacja nauki przez zabawę, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych, jak również sprawdzenie swoich umiejętności w nietypowych zadaniach. Uczniowie w wyznaczonym czasie mieli do rozwiązania 21 zadań o różnym stopniu trudności.

Każdy uczestnik bez względu na uzyskany wynik otrzyma dyplom uznania, a za zajęcie:
- miejsca od I do III - przyznany zostanie tytuł i dyplom Laureata ogólnopolskiego konkursu oraz nagroda,
- miejsca od IV do VIII - przyznany zostanie tytuł i dyplom Laureata ogólnopolskiego konkursu,
- miejsca od IX - przyznany zostanie imienny dyplom uznania.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu i życzymy powodzenia!

Koordynator konkursu
Barbara Marszałek

GALERIA