"ROŚLINY CHRONIONE W GMINIE PSARY"

11 styczeń 2022

W związku z zakończeniem projektu "Geening language - think globally, act locally" / "Na zielonych językach - myśl globalnie, działaj lokalnie", który był realizowany przez Stowarzyszenie Edukatorów Kulturalnych O WILKU MOWA z młodzieżą i dziećmi ze Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie, przedstawiamy jeden z rezultatów projektu 🤩👇
https://bit.ly/3HR0ZvD - jest to opracowanie zawierające rysunki roślin chronionych występujących w Gminie Psary 🌼🎨
Projekt dotyczył nauki języka angielskiego poprzez różne aktywności pozaformalne i oscylował wokół tematyki ekologicznej 🌿🙂