NASI EKSPERCI PROGRAMOWANIA

26 kwiecień 2022
Bardzo dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gródkowie za zaproszenie nas do udziału w projekcie.
Biorą w nim udział fantastyczni uczniowie z klasy IV. Mamy nadzieję, że to właśnie oni, już jako eksperci, pomogą uczyć inne dzieci. Tym bardziej, że do szkoły dotarły już klocki Lego do programowania zakupione ze środków programu Laboratoria Przyszłości.