AKTYWNY UCZEŃ - AKTYWNY OBYWATEL

03 czerwiec 2022
Dzisiaj klasy VIII w ramach innowacji realizowanej na lekcjach wosu były gośćmi Starosty Będzińskiego.
To było niezwykle ciekawe doświadczenie.