INNOWACJA AKTYWNY UCZEŃ – AKTYWNY OBYWATEL

05 czerwiec 2022
Udało się! Klasy VIII uroczyście zakończyły realizację innowacji z wiedzy o społeczeństwie „Aktywny uczeń – aktywny obywatel”. Ukoronowaniem projektu, realizowanego we współpracy z Gminą Psary i Panem Wójtem Tomaszem Sadłoniem, była wizyta w starostwie powiatowym w Będzinie. Ósmoklasiści zostali tam przyjęci bardzo uroczyście przez samego Starostę Powiatu Będzińskiego Pana Sebastiana Szaleńca, który w sali sesyjnej przybliżył młodzieży historię powiatu będzińskiego i powiatowej samorządności. Nie każdy bowiem wie, że początek powiatu będzińskiego to już rok 1867, ale historia samorządności będzińskiej odrodziła się wraz z powiatem dopiero w roku 1999. W największej i najważniejszej sali starostwa powiatowego młodzież mogła podziwiać nowy herb powiatu oraz herby gmin wchodzących w jego skład. Pan Starosta bardzo zajmująco opowiadał uczniom o historii i powstaniu tychże. Młodzież mogła także odwiedzić gabinet Pana Starosty i poznać obowiązki najważniejszej osoby w powiecie. Niestety Pan Starosta musiał wrócić do swoich obowiązków, a naszym przewodnikiem po budynku i wydziałach starostwa została Pani Naczelnik Wydziału Oświaty Aldona Kopczyńska. Bardzo kompetentnie i rzetelnie opowiadała uczniom o zadaniach powiatu, oprowadziła młodzież po wszystkich wydziałach, a nawet pozwoliła zajrzeć do sali posiedzeń Rady i Zarządu Powiatu. Wszyscy naczelnicy i pracownicy starostwa w kilku słowach opowiedzieli uczniom o swoich zadaniach i z wielką cierpliwością odpowiadali na pytania młodzieży. Wizytę uczniów uświetniła prezentacja szkół ponadpodstawowych powiatu będzińskiego wraz z poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Na koniec mogliśmy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na schodach prowadzących do budynku starostwa. Bardzo dziękujemy Panu Staroście Sebastianowi Szaleńcowi, Pani Naczelnik Aldonie Kopczyńskiej, Panu Naczelnikowi Arturowi Wyrze i wszystkim pracownikom starostwa powiatowego w Będzinie za ciepłe przyjęcie i poprowadzenie tej jakże ciekawej lekcji.
 
koordynator: Monika Rafalska - Suchanek