LEARNER STYLES & MULTIPLE INTELLIGENCES

14 czerwiec 2022
To, że każdy z nas jest inny, nie podlega dyskusji, ale często zapomina się o tym, że tak samo jest ze style uczenia się. Podczas szkolenia na Malcie sporo miejsca poświęciliśmy poznawaniu potrzeb współczesnego ucznia oraz różnym stylom uczenia się i inteligencji. Stylów uczenia się jest trzy: wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, ale inteligencji aż osiem. Każdy ze stylów i inteligencji wymaga innego systemu pracy, innych zadań, metod i form aktywności. Idąc tym tropem, udało się podzielić klasę IV na grupy; każda z nich otrzymała inny materiał do zapoznania się – komiks, puzzle edukacyjne, interaktywny obrazek. Zadaniem grup było przygotowanie krótkiej prezentacji z tego, co się nauczyli i wygłoszenie jej na forum klasy. Grupy musiały uważnie słuchać siebie nawzajem, aby móc na zakończenie wziąć udział w kahoocie podsumowującym. W emocjonującym pojedynku nie był zwycięzców i przegranych, bo każdy dowiedział się czegoś ciekawego i dobrze się bawił.
 
Monika Rafalska - Suchanek