EFEKTY PROGRAMU „MOŻNA LEPIEJ, MOŻNA CIEKAWIEJ!”

14 czerwiec 2022

Szkolenie w ramach programu „Można lepiej, można ciekawiej” duży nacisk kładło na współpracę pomiędzy uczniami. Panel Cooperative Learnig obfitował w wiele ciekawych metod i form pracy z młodzieżą. Jedną z nich było nauczanie kooperatywne Spencera Kagana. Jest to metoda uczenia się grupowego, która pomaga uczniom kształtować znaczące umiejętności związane z rozwojem osobistym. Jej zaletami są pozytywna współzależność, równe uczestnictwo oraz jednoczesna interakcja. Nauczanie kooperatywne pozwala uczniom na rozwijanie takich umiejętności jak: praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, obrona konkretnego punktu widzenia, słuchanie innych i szanowanie ich pomysłów, a także wyrażanie własnych opinii. W tym duchu klasa VI zastanawiała się nad przyczynami upadku Napoleona Bonaparte. Uczniowie, pracując w grupie, zdobywali informację o etapach wyprawy rosyjskiej Napoleona, a następnie na kolorowych karteczkach wybierali cztery przyczyny klęski Napoleona. Na koniec lekcji wspólnie dyskutowaliśmy, które należy umieścić na plakacie.